top of page

COACHING VAN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN
-
IN DE KLAS

Leerkrachtvaardigheden: Tekst
ReneeEline-26.jpg
Leerkrachtvaardigheden: Diensten

De insteek bij coaching in de klas is het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden. Ik begeleid jou in het versterken van je didactisch en/of pedagogisch handelen. Het aanbod is gericht op het versterken van jouw persoonlijke eigenschappen vanuit mijn kennis en vaardigheden.


Bij coaching in de klas starten we met een telefonische intake. Dit gesprek is erop gericht om nader kennis te maken, de huidige situatie en/of coach-vraag helder te krijgen en een inschatting te maken van het te lopen traject. Ook zullen we een eerste groepsbezoek plannen.


Dan kom ik in de klas kijken. Het doel is om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen de situatie waar jij als leerkracht je in bevindt. Ik kijk naar:

 • overzicht & overwicht

 • groepssfeer & leerlinggedrag

 • opbouw van de les

 • regels en routines

 • verbale & non-verbale communicatie

 • overige opvallendheden


Ik zal in eerste instantie vooral observeren. Daarnaast is het ook niet ongewoon dat ik tussendoor vragen stel aan jou en leerlingen of gewoon meedraai tijdens een eerste bezoek.  


Bij de volgende bezoeken kan ik gebruik maken van verschillende begeleidingsvormen, zoals observaties en coaching on the job​.


Goed om te weten:

 • Ik werk vrijwel altijd 1-op-1 met de leerkracht - alleen met jouw toestemming kan er iemand aansluiten

 • We kunnen tussendoor ook regelmatig contact met elkaar hebben

 • Een traject bestaat meestal uit 3 tot 5 bezoeken van 45 tot 90 minuten

 • Aansluitend aan een bezoek is er een nagesprek van 20 tot 30 minuten

 • Er wordt gefocust op de huidige onderwijssituatie van jou als leerkracht

 • Ik maak in principe geen verslag van de observaties. Jij weet tenslotte wat het belangrijkste is om te onthouden en je leert meer door actief te reflecteren

Wil je wel schriftelijke feedback op een lesvoorbereiding, een geobserveerde les of uitgewerkte regels en routines? Dat kan! Laat het dan even weten bij de intake. Daarnaast is het mogelijk om een extra online consult aan te vragen om samen te sparren. Jouw vragen staan centraal. Denk aan vragen over pedagogiek, didactiek, organisatie en zorgleerlingen.​


In het kort:

 • Een traject bestaat individuele coachmomenten in de klas en nagesprekken

 • Klassenbezoeken duren 45-90 minuten, nagesprekken 20-30 minuten

 • Coachingsvormen worden in eerste instantie aangepast aan de behoeften van jou als leerkracht - later kan ik jou ook uitdagen om voor andere vormen te kiezen

 • Het samen voorbereiden van een les of overgang is optioneel

 • Ik ben bereikbaar na afloop van het traject voor tips en adviezen

COACHING VAN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN
-
OP SCHOOLNIVEAU

Leerkrachtvaardigheden: Tekst
ReneeEline-47.jpg
Leerkrachtvaardigheden: Diensten

Andere vormen:

Naast coaching in de klas, kan je bij ElineCoacht ook kiezen voor andere vormen van het versterken van didactische en/of pedagogische vaardigheden. Zo kan ik:

- studiedag verzorgen aan het hele team

- een masterclass of inspiratiesessie geven aan een groep (startende) leerkrachten

- groepsbezoeken afleggen waarbij ik meerdere leerkrachten op 1 dag observeer.

Dit kan in overleg vormgegeven worden.


Insta-cursussen:
Daarnaast heb ik samen met Renée van Eijk twee Insta-cursussen ontworpen: de eerste gaat over het toepassen van Teach-technieken in je les, de ander gaat over het goed voorbereiden en starten van het nieuwe schooljaar. Meer informatie vind je hier. Deze kunnen ondersteunend zijn aan jouw professionele ontwikkeling. 

bottom of page