top of page

BESTANDEN OM TE DOWNLOADEN

LEERLING&OUDER-INFORMATIE

Om aan het begin van het jaar belangrijke gegevens over leerlingen te verzamelen. Denk aan: actuele contactgegevens, kwaliteiten, bereikbaarheid van ouders, aanwezigheid van internet

LESVOORBEREIDING MET TEACH-TECHNIEKEN

Schema om je les voor te bereiden met daarin Teach-technieken verwerkt. Is gebaseerd op de eerste versie van Teach like a champion

HANDELINGSWIJZER “NAKIJKEN”

Hoe leren leerlingen nakijken? Deze handelingswijzer kun je ophangen bij de nakijktafel. In vier stappen leren leerlingen zelf na te kijken

HANDELINGSWIJZER “WAT LEG IK KLAAR ALS IK BINNENKOM?”

Sommige groepen vinden het lastig om uit zichzelf aan het begin van de dag goed te starten. Een handelingswijzer helpt je om de leerlingen de juiste stappen in de goede volgorde te laten zetten. Voor elke groep is er wel eentje te maken. Deze heb ik ooit voor groep 4 gemaakt

HANDELINGSWIJZER “KLAAR ZITTEN VOOR EEN VOLGEND ONDERDEEL”

Soms is het lastig om een goede overgang te realiseren. Een handelingswijzer helpt je om de leerlingen de juiste stappen in de goede volgorde te laten zetten

HANDELINGSWIJZER “ZO HOUD IK MIJN KASTJE NETJES”

Kastjes opruimen. Af en toe moet het eens gebeuren. Deze handelingswijzer (voor een groep 4) zet je op je digibord en alle leerlingen weten hoe jij het wil hebben.

OM OP TE HANGEN: “NAAM OP BLAADJE”

Blaadjes zonder naam. Dat kennen we allemaal toch?! Hang dit bordje op op de plek waar de blaadjes ingeleverd moet worden. Het helpt. Een beetje. ;)

VOORBEELD LOGBOEK

Op sommige scholen werk je met een logboek. Gebaseerd op een document van een collega. Werkte voor mij fijn.

BRIEF BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

Aan het begin van het schooljaar leg ik altijd een brief op de tafel van elke leerling. In die brief vertel ik wat over mijzelf. De leerlingen (en hun ouders) leren je meteen een beetje kennen.

STAPPEN NAAR SUCCES - WERKHOUDING EN SOCIAAL GEDRAG

Hoe beoordeel je werkhouding en sociaal gedrag? Hoe maak je dit zichtbaar naar leerlingen (en hun ouders)? Wellicht helpt dit document je daarbij.

OVERZICHT DOELEN VOOR BEPAALDE PERIODE

In de Coronaperiode zijn we nog bewuster bezig geweest met essentiële leerdoelen en de ontwikkeling van de leerlingen t.a.v. deze doelen. Dit document bevat een handig schema (ik heb er ook eentje ingevuld, als voorbeeld).

Downloads: Bestanden
bottom of page