AANBOD

ReneeEline-13.jpg

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Voor particulieren of professionals werken we in meerdere één-op-één gesprekken aan jouw persoonlijke doelen, bewustzijn en dieperliggende processen

ReneeEline-41 (2).jpg

ONTWIKKELING VAN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN

Voor het onderwijs biedt ElineCoacht meerdere mogelijkheden om didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten te versterken

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 
ReneeEline-12_edited.jpg

Pak jouw obstakels in je privé-/werkomgeving (eindelijk) aan in 5 één-op-één gesprekken. Door maandelijks 1 tot 1,5u in jezelf te investeren, ervaar je meer bewustwording, rust en plezier in werk- & privéleven. 


Voor particulieren of professionals. Samen werken we in meerdere één-op-één gesprekken, aan jouw persoonlijke doelen, bewustzijn en dieperliggende processen


We starten altijd eerst met een kort telefonisch gesprek, waarbij we een afspraak maken voor een intakegesprek. Het eerste gesprek heeft als doel nader kennis te maken, de huidige situatie en/of coach-vraag helder te krijgen en in gezamenlijkheid te beoordelen of we samen verder kunnen.


Als dat laatste het geval is, gaan we in 4 gesprekken van 60-90 minuten aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling. We kijken naar het verleden, heden en toekomst. Ik zal luisteren, aanmoedigen, vragen stellen en soms wat provoceren. Van jou vraag ik om actief aan de slag te gaan met jouw eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid hierin te nemen.


Bij ElineCoacht:

 • Werk ik 1-op-1

 • Is gelijkwaardigheid en vertrouwen de basis en neemt bewustwording een belangrijke plek in

 • Krijg je een coach die authentiek is en respectvol is

 • Wordt de locatie in overleg bepaald

 • Kunnen verschillende methodieken gebruikt worden

 • Heb je een coach die een NOBCO-gecertificeerde opleiding heeft afgerond


Mochten 5 gesprekken niet voldoende zijn, kunnen we de samenwerking verlengen. Dit zal altijd in overleg gebeuren.

Daarnaast is het bij ElineCoacht mogelijk om lopende het jaar, zo af en toe een los coachgesprek te voeren. Dit kan in de gebruikelijke setting, maar ook bijvoorbeeld lopend of online.

In het kort:

 • Geschikt voor zowel particulieren als professionals 

 • Gelijkwaardigheid en vertrouwen is de basis

 • Actief aan de slag met jouw eigen ontwikkeling

 • Je krijgt doelbewuste en duidelijke handvatten

 • Je krijgt een coach die op een authentieke en respectvolle wijze zal relativeren, aanmoedigen, bijstaan, activeren, confronteren en structureren

 • Concrete oplossingen ontstaan, doordat jij zelf verantwoordelijkheid neemt

 • Eén intakegesprek en 4 coachingsgesprekken van 60-90 minuten

 • Locatie bepalen we in overleg

Het gevolg is dat je bewuster naar jezelf gaat kijken en meer ontspanning en ruimte ervaart.

 

COACHING VAN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN

 
ReneeEline-47.jpg

De insteek bij coaching in de klas is het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden. Ik begeleid leerkrachten in het versterken van hun didactisch en/of pedagogisch handelen. Het aanbod is gericht op het versterken van persoonlijke eigenschappen.


Bij coaching in de klas starten we met een telefonische intake. Dit gesprek is erop gericht om nader kennis te maken, de huidige situatie en/of coach-vraag helder te krijgen en een inschatting te maken van het te lopen traject. Ook zullen we een eerste groepsbezoek plannen.


Dan kom ik in de klas kijken. Het doel is om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen de situatie waar de leerkracht zich in bevindt. Ik kijk naar:

 • overzicht & overwicht

 • groepssfeer & leerlinggedrag

 • opbouw van de les

 • regels en routines

 • verbale & non-verbale communicatie

 • overige opvallendheden


Ik zal in eerste instantie vooral observeren. Daarnaast is het ook niet ongewoon dat ik tussendoor vragen stel aan de leerkracht en leerlingen of gewoon meedraai tijdens een eerste bezoek.  


Bij de volgende bezoeken kan ik gebruik maken van:

 • observaties

 • coaching on the job

 • co-teaching

 • samen voorbereiden

 • video-opnamen


Bij ElineCoacht:

 • Werk ik 1-op-1 met de leerkracht

 • Hebben we regelmatig contact met elkaar

 • Bestaat een traject uit 3 tot 5 coachmomenten van 45 tot 90 minuten; aansluitend is er een nagesprek van 20 tot 30 minuten

 • Wordt er gefocust op de huidige onderwijssituatie van de leerkracht

 • Maakt de leerkracht de aantekeningen van wat er besproken is - die weet tenslotte wat het belangrijkste is om te onthouden en leert meer door actief te reflecteren


Naast coaching in de klas, kan je bij ElineCoacht ook kiezen voor andere vormen van het versterken van didactische en/of pedagogische vaardigheden. Zo kan ik een masterclass of inspiratiesessie geven aan een groep (startende) leerkrachten of kan ik groepsbezoeken afleggen waarbij ik meerdere leerkrachten op 1 dag observeer. De inhoud en de vorm kunnen in overleg vormgegeven worden.
Daarnaast heb ik samen met Renée van Eijk twee Insta-cursussen ontworpen: de eerste gaat over het toepassen van Teach-technieken in je les, de ander gaat over het goed voorbereiden en starten van het nieuwe schooljaar. Meer informatie vind je hier.


In het kort:

 • Starten met een telefonische intake van ongeveer 15 minuten

 • 3-5 individuele coachmomenten in de klas, deze kunnen ook deels online plaats vinden

 • Klassenbezoeken duren 45-90 minuten

 • Coachingsvormen worden in eerste instantie aangepast aan de behoeften van de leerkracht(en)

 • Het samen voorbereiden van een les of overgang is optioneel

 • Er is een nagesprek van 20-30 minuten bij elk klassenbezoek

 • Ik ben bereikbaar na afloop van het traject voor tips en adviezen

 • Het traject kan uitgebreid of aangevuld worden met een voorbeeldles, op 1 dag(deel) groepsbezoeken aan ongeveer 5 leerkrachten, een inspiratiesessie of een insta-cursus


Wil je wel schriftelijke feedback op een lesvoorbereiding, een geobserveerde les of uitgewerkte regels en routines? Dat kan! Laat het dan even weten bij de intake. Daarnaast is het mogelijk om

 • tijdens een extra online consult te sparren. Jouw vragen staan centraal. Denk aan vragen over pedagogiek, didactiek, organisatie en zorgleerlingen.

 • Een zelf gefilmde les na te bespreken. Je hebt zelf een les naar keuze gefilmd (max. 60 min) en stuurt deze op. Je krijgt op 5 tot 10 punten feedback (successen en verbeterpunten). De les zullen we samen bekijken en nabespreken (meestal kan dit online).

 

INSTA-CURSUSSEN

 
ReneeEline-51.jpg

Samen met Renée van Eijk heb ik inmiddels 2 insta-cursussen gemaakt. En met een groot succes! Inmiddels hebben tientallen leerkrachten door heel Nederland deze cursus gevolgd. Wil je hier meer over weten of je direct aanmelden? Ga dan snel naar onze site

 
nobco-logo-share.jpg

Gepassioneerde Professionele coach